ALLEZ!
TROBADA SOBRE PRÀCTIQUES AMBULANTS I MUSEUS DISPERSOS

13 → 16
MARÇ
2019

Les pràctiques artístiques i les pedagògiques comparteixen una llarga genealogia d’experiències mòbils en què els aspectes lúdic, estètic i racional es despleguen en diversos nivells d’intensitat. Propostes que al llarg del darrer segle han adoptat formes molt variades: des de les missions pedagògiques del govern de la Segona República a Espanya fins a la Boîte-en-valise de Duchamp, la gran vaca mecànica de Lina Bo Bardi o el grup de teatre La Barraca de Federico García Lorca. En diversos nivells i de formes diferents, aquests dispositius inscriuen la seva estratègia en la intersecció entre pràctiques artístiques, experimentació pedagògica i investigació social.

Allez! Pràctiques ambulants i museus dispersos parteix del desig del MACBA i la Fundació Daniel i Nina Carasso de generar un espai de reflexió i experimentació entorn dels recursos didàctics mòbils que afavoreixen l’educació en les arts. Des de maletes, estoigs i caixes pedagògiques fins a museus, biblioteques i cinemes ambulants propostes vinculades amb la tradició de l’art postal o les roulottes-estudis de gravació, es tracta d’iniciatives institucionals o autogestionades que miren de fer mutar el territori i investigar altres formes de relacionalitat. Al llarg de la trobada ens preguntarem pels elements que componen aquests artefactes que es despleguen més enllà de les parets de la institució i que generen noves formes d’institucionalitat, dispersa en el territori i més porosa. Es parlarà de pedagogies i de quins desafiaments i reptes susciten aquestes pràctiques. El fet que tots aquests artefactes requereixin una «activació» denota clarament la seva vocació participativa.

El programa d’Allez! s’articularà a partir d’un conjunt de propostes. D’una banda, una trobada de projectes amb taules de treball a fi de reflexionar sobre alguns dels aspectes que configuren aquestes pràctiques, des de les motivacions fins a la seva sostenibilitat, autonomia o avaluació; la trobada comptarà amb un espai permanent obert on es generaran dinàmiques de mediació per compartir experiències i projectes. En segon lloc, tallers amb diversos artistes i col·lectius sobre la construcció d’artefactes mòbils, l’elaboració de protocols d’artista i la mediació itinerant, així com l’experimentació en el desenvolupament de projectes digitals des de l’àmbit analògic. En tercer lloc, un seminari amb una conferència i dues taules rodones entorn de l’agència d’aquestes pràctiques, l’educació expandida i la possibilitat d’imaginar pràctiques institucionals que vagin més enllà d’entendre l’escola com a públic massa. Per últim, se celebrarà una jornada pública i festiva amb la presència i activació d’alguns artefactes (cinema, tallers...).