Imatge i territori

  • Dimecres 13 i dijous 14 de març
  • 16.00 - 20.00 h
  • Impartit per: Christine Vidal, Le Bal

A partir de temes relacionats amb imatge i territori i recolzant-se en estudis de cas i anàlisis d’obres (sèries fotogràfiques, peces audiovisuals…), els participants analitzaran les singularitats de les imatges per crear col·lectivament recorreguts a Ersilia, una plataforma online d’educació en la imatge destinada als joves amb els quals treballa l’associació Le Bal.

Mitjançant aquesta experiència compartida es desxifraran les metodologies emprades i els recursos necessaris perquè, al seu torn, cada participant pugui organitzar tallers culturals i artístics amb joves, de manera autònoma i gràcies a l’eina Ersilia.

  • Taller gratuït amb inscripció prèvia. Places exhaurides.
  • Dimecres 13 i dijous 14 de març, 16 – 20 h
  • Idioma: castellà i francés
  • Nombre de participants: 15

Bio

Andrés Goldberg
Doctorand en filosofia, és conferenciant i formador especialista dels continguts d’Ersilia.

Delphine Schram
Advocada de la propietat intel·lectual. Està a càrrec del desenvolupament i les formacions d’Ersilia, que gestiona Le Bal.

Christine Vidal
Codirectora de Le Bal i fundadora d’Ersilia.

LE BAL
(París) és un espai d’exposició, de reflexió i de pedagogia dedicat a la imatge contemporània. La seva àrea pedagògica, anomenada La Fabrique du Regard, forma joves d’entre 6 i 20 anys perquè siguin observadors actius i es preocupin pels problemes del món on viuen. Per això n’estimula la creativitat, l’esperit crític i la participació com a ciutadans. En aquesta línia, el maig de 2016 es va llançar Ersilia, una plataforma digital d’educació en la imatge d’última generació.