tallers

Dimecres 13 i dijous 14 de març


16.00 20.00 h

A partir de la temàtica sobre imatge i territori i recolzant-se en estudis de cas i anàlisis d’obres (sèries fotogràfiques, films…), els participants analitzen les singularitats de les imatges per tractar col·lectivament la creació de processos a Ersilia, una plataforma en línia d’educació en la imatge destinada als joves amb els quals treballen cada dia.


16.00 20.00 h

Les qüestions relatives als materials i, per extensió, a allò que és immaterial són centrals en la definició d’un procés creatiu. Com a artistes som ciutadans i formem part, per tant, del món i de la seva evolució.


16.00 20.00 h

Els departaments educatius dels museus tenen un paper doble i simultani: amfitrió i hoste. I això ens porta a demanar-nos pel lloc de l’afecte i els límits de l’hospitalitat en les institucions. En aquesta direcció, i donant continuïtat a la investigació en curs que anomenem Gesticos decoloniales, proposem com a punt de partida la pregunta «quins són els límits de l’hospitalitat?»


16.00 20.00 h

El joc té nombroses virtuts: descobrir-nos d’una manera nova, compartir una experiència d’intel·ligència col·lectiva, sentir plaer i alegria, assimilar pràctiques sense dificultat, realitzar nous coneixements o desenvolupar maneres de saber estar.


16.00 20.00 h

Durant dues tardes assajarem diverses situacions, en grup i individualment, a partir de l’activació de protocols, instruccions i ordres, en diferents tipus d’espais, tant públics com privats. La intenció de la trobada és compartir eines que puguin ser reapropiades i aplicades en els espais educatius i d’experimentació artística de les participants.


16.00 20.00 h

Pot un dispositiu ser l’excusa per activar connexions entre agents d’entorns i contextos diferents? Quin acte pedagògic hi ha darrere de la construcció d’un «artefacte comú»? Quin n’és el codi font? Quanta energia necessita? Com s’autoavalua?